Quy định của blog

Blog này lập với mục đích chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm liên quan tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở PostgreSQL (bao gồm cả thông tin liên quan tới hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác).
Nội dung đăng sẽ được kiểm duyệt, nếu không liên quan tới những vấn đề trên nội dung có thể sẽ bị gỡ bỏ. Xin cảm ơn!